Uko Paasik - Kinnisvara väärtustamine

Logo Paasik

Töös olevad
projektid

Tehtud tööd

Kes me oleme?

Oleme professionaalsete tehniliste, juhtimise ja müügi tugiteenuste pakkujad. Omame rohkem kui kahekümme aastat kinnisvara arenduse, ehituse ja projektijuhtimise kogemust nii äri- kui elukondliku kinnisvara valdkondades. Omades ülevaadet kogu kinnisvara arendusprotsessist, suudame näha tervikpilti ja tervikpildis üksikosi, mida rõhutada ja väärtustada.

Arendus-stsenaariumite koostamine

Koostame Teile kuuluvale või Teile huvi pakkuvale kinnisvarale põhjaliku analüüsi läbi milliste tegevuste/tulemi tagada Teile parim ning kasumlikum lõpplahendus. Tööde käigus teostame antud projektile põhjaliku tehnilise analüüsi, koostame, aluseks võttes turu hetkeolukorda, tulu- ja kulupõhise esmase finantsplaani koos tegevuskavaga ning töötame välja “toote”.

Planeeringute tehniline analüüs

Teeme planeeringule põhjaliku analüüsi hinnangu andmiseks, vajadusel koos ettepanekuga muudatustele, mille käigus analüüsime kõiki tehnilisi aspekte, et planeeringuala saaks loogilise ning maksimaalse kasutuse.

Finantsplaanide koostamine

Koostame esialgse tulu- ja kulupõhise finantsplaani, mille põhjalt saate hinnata arendusprojekti kasumlikkust. Finantsplaani koostamisel võtame aluseks hetke turuolukorra ja oma professionaalse kogemuse.

Projektijuhtimine

Pikaajalise kogemuse kaudu antud valdkonnas, saame pakkuda konkreetsest projektist lähtuvat projektijuhtimist, olgu see siis projekteerimise-, ehituse või arendusprotsessi mingi muu osa, tagades professionaalse meeskonna, parimad lahendused ning seeläbi kvaliteetse projekti õigeaegse valmimise vastavalt eelarvele.

Detailplaneerimine

Tellija soove arvestades planeerime parima lahenduse, mis on kooskõlas ümbritseva keskkonna ja infrastruktuuriga, kuid arvestab ka tekkivate kuludega. Planeerime projekte arendamiseks keskendudes sellele, et antud lahenduse oleks reaalselt teostatav ning tooks omanikule suurima reaalse kasumlikkuse.

Ehitusjuhtimine

Pikaajalisele kogemusele tuginedes oskame ehitustegevust ja sellega kaasnevat korraldada nii, et kõik võidavad! Vajadusel oleme valmis juhtima ehitusprotsessi läbi avatud eelarve, analüüsides koostöös ehitajaga töövõttude hankeid, tehes muudatus-/asendusettepanekuid ning vajadusel kaasates erinevaid koostööpartnereid, leides seeläbi Tellijale soodsaimad lahendused. Tagame Tellijale selle, et ehitusmaksumus oleks soodne kuid seda mitte läbi kvaliteedi languse.

Anchor

Uko PaasikARENDUSTE- JA PROTSESSIDE JUHT / OMANIK

Kõrgem kinnisvara- ja ehitusalane haridus. Olen üle 20-ne aasta omandanud kogemusi ehitus- ja arendusprojektide läbiviimisel, mille käigus on valminud nii eramuid ja kortermaju, kui ka lao- ning büroohooneid. Tänu omandatud oskustele suudab leida parima kasutusotstarbe kinnistule läbi põhjaliku analüüsi ning kinnisvara- ja majandusvaldkonna põhjalikule tundmisele. Varasem töökogemus: Arco Vara – arendusüksuste juhtimine; Q Vara – arendusprojektide juhtimine.

Jaanus PraksProjekteerija/projektijuht

Kõrgem ehitusalane haridus, mille on omandanud Tallinna Kõrgemas Tehnikakoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. 15 aasta jooksul tegelenud arhitektuurse projekteerimisega ja detailplaneeringute koostamistega. Jaanuse käe all on valminud nii eramuid, väiksemaid kortermaju, kui ka lao- ning büroohooneid. Peab oma parimaks oskuseks detailplaneeringute koostamist. Varasem töökogemus: Casa Planeeringud AS- projekteerija, Arco Vara AS- planeeringute spetsialist.

Ivo PaasikProjektijuht

Pikaajaline kogemus projektimeeskonna juhina ürituste korraldamise valdkonnas. Kinnisvaravaldkonnas on uus tegija, kuid korvab vähese kogemuse oskusega näha asju teise nurga alt.